23/6-20

Kört Gutten, ute ca 30 min, sen 20 min på banan med fokus hitta lösgjordhet och ställning. Jobba med ytter inner och rakställning vara lös och ledig. Glömde följa med axlarna. Korta förhållningar och vänta på honom. Inte tjata Skrittade av ute 12 min

Hangvar körd ute ca 70 min, jobbade lite med ställning och forma vänster /höger.

Brittan, Gutten och Edwin skodda.

Haukthun hängde med till Oxbygget ikväll