18/7-21

Kört Gutten 15 min ute så 20 min på banan innan vi skrittade av 10 min.

Fokus form och övergångar, blev bra, hitta bjudning och form. Lätthet hos kusken och noga omställningar.

Mor red Edwin ihop med oss.